2021-2022 Eğitim Dönemi Açılış Programı’mız hocalarımızın teşrifleriyle kurumumuzda gerçekleştirildi.

Program; hedeflerimizin ve eğitim faaliyetlerimizin anlatıldığı video sunumu ile başladı. Hüseyin Kutlu hocamız, Biksad Başkanımız Sinan Günüç ve Eğitim Danışma Kurulu Başkanımız Cavide Pala hanımefendinin konuşmalarının ardından hocalarımız yeni eğitim dönemimize rehberlik ederek, tecrübe ve tavsiyelerini bizlerle paylaştılar.

Programımız hocalarımızın misk hıtâmı mûsıkî faslı ile sona erdi.       

BİKSAD Başkanımız Sinan Günüç’ün açılış konuşmasından bir kesiti sunmuş oluyoruz:

“Efendim, bir medrese odasında hüsn-i hat dersleri ile başlayan sanat ve medeniyet yolculuğumuz diğer gelenekli sanatlarımız, mûsıki, dil dersleri, yarınlarımız çocuklarımızı hayata hazırlayan derslerin de eklenmesiyle 28 branşta yüzlerce talebesiyle devam etmektedir. Bu çalışmalar 2000 yılında Hekimoğlu Ali Paşa Cami Kütüphanesi’nde Ali Paşa Kültür Sanat Girişim Grubu (UTİSK) adıyla devam ederek, 2009 yılında Bilim Kültür Ve Sanat Derneği (BİKSAD) ile kurumsal kimliğine kavuşmuştur.

2010 yılında ise vakfımıza tahsis edilen Ataullah Efendi Tekkesi’nde, tekke atmosferinde camii merkezli medeniyet tasavvuru gayesiyle hizmet verecek olan daha teşekküllü sofralar açılmıştır. Gönlümüze Yunusların endamını, Itrilerin Dede Efendilerin hoş sadasını, Şeyh Hamdullahların Şevki Efendilerin revişini ve tezyinatını alarak daha geniş kitlelerle yola revan olma imkanı nasip olmuştur.

Efendim, peki böylesi bir teveccühe sebep olan şey nedir?

Bugün ne yazık ki pek çok çevrede tevazuu değil kibri artıran, paylaşımı değil hasedi körükleyen ve sanatkarın elinde bir ticari meta haline gelmiş sanatın; asli gayesine döndürülmesi ve özünden koparılmadan icra edilip öğretilmesi yönünde verilen samimi çabadır.  

Eğitimlerin, yüzyıllar boyunca imbikten geçirilerek ortaya konmuş düşüncenin, zevkin, tenkidin, beğeninin ve bunlardan hasıl olan tecrübeyle, adap ve usule bağlı kalarak verilmeye çalışılmasıdır. Geleneğin içinde öze sadık kalarak, yozlaşmadan ve her an yenilenerek gelişme düsturu ile hareket etmektir.  

Bir faaliyetin veya amelin bizleri hedefe götürmesi ve meşru olması için gerekli en önemli şart İhlas’tır yani Samimiyet. Şükür ki, siz değerli hocalarımızın teveccühleri sayesinde bu faaliyetlerimiz gelenekten sapmadan günümüze kadar ulaşmıştır.”